BRING TRUCKING

Základné údaje:

 • Založená v októbri 2006
 • Špecializuje sa na trucking
 • Prvý ťahač vyrazil na cestu v máji 2007
 • Ústredie sa nachádza v Žiari nad Hronom
 • Servisné stredisko v Hamburgu
 • GPS monitoring a komunikácia
 • Spoločnosť so sociálnou zodpovednosťou
 • Zamestnávame kvalifikovaných a skúsených nemecky alebo anglicky hovoriacich vodičov s ADR licenciou
 • Ťahače sú vybavené automatickými mýtnymi palubnými jednotkami, platobnými a palivovými kartami
 • Cestná preprava (rýchlosť, flexibilita, ohľaduplnosť k životnému prostrediu)
 • Ťahače aj na nórsku zimu so skúsenými vodičmi
 • Bezpečnosť a ochrana pri práci Naším mottom je „Safety first“ – bezpečnosť na prvom mieste!

Školenia, ktoré absolvujú naši vodiči:

 • Pravidlené školenia vodičov BOZP, 561/2006
 • Školenia Jazdy na ľade
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky a oblečenie
 • Školenia na manipulačné zariadenia

Enviroment:

Naša firma sa zaoberá nielen ochranou zamestnancov pri práci, ale aj ochranou životného prostredia. Dôkazom sú ťahače šetrné k životnému prostrediu. Náš vozový park sa preto skladá z EURO V a vyššie. Okrem toho máme program na znižovanie CO2 emisií. Pre našich vodičov organizujeme výučbu „Eco Driving“ tzn. ako energeticky a efektívne využívať naše vozidlá.

Spoločenská zodpovednosť Naša spoločnosť dôsledné dbá na dodržiavanie etických zásad. Všetci zamestnanci boli zaškolení a zároveň obdržali dokument „Etická príručka“. Každý zamestnanec sa v pravidelných intervaloch zúčastňuje so svojím vedúcim pohovoru o pracovných podmienkach. Každoročne u nás prebieha prieskum spokojnosti zamestnancov a prieskum spokojnosti zákazníkov.

Poistenie Spoločnosť Bring Trucking a. s. v rámci poskytovania prepravných služieb disponuje nasledovnými poisteniami:

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel
 • Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
 • Poistenie kabotážnych prepráv na území Nemecka
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Cestovné poistenie na služobné cesty Poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb pre prípad poškodenia majetku tretej osoby
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie