SLOVALCO

Spoločnosť Slovalco je jediným výrobcom hliníka na Slovensku. Spoločnosť vznikla reštrukturalizáciou komplexu ZSNP na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom v roku 1993. Majoritným vlastníkom spoločnosti Slovalco, a. s. je nórsky koncern Hydro, kde jeho divízia Hydro Aluminium AS vlastní 55,3% akcií. Druhým významným akcionárom je spoločnosť ZSNP, a.s., ktorý vlastní 44,7% akcií. Ide o najväčšiu nórsku investíciu na Slovensku.

Slovalco vyrába približne 170 000 t primárneho hliníka ročne environmentálne šetrnou, ekologickou technológiou, ktorá v roku 1996 nahradila starú technológiu výroby hliníka so zásadným vplyvom na životné prostredie. Medzi jej hlavné výrobky patria čapy na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny. Hlavnými zákazníkmi Slovalca sú spracovatelia hliníka, ktorí vyrábajú hliníkové profily, komponenty automobilových motorov, alebo komponenty do elektrických motorov. V spoločnosti Slovalco je pracuje približne 500 ľudí.

 

Slovalco patrí medzi významných zamestnávateľov v regióne. Jednou zo základných filozofií Slovalco, a.s., je aktívny prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k životnému prostrediu, k zamestnancom a k okoliu. Vedenie spoločnosti si preto veľmi silno uvedomuje aj sociálnu zodpovednosť voči obyvateľom regiónu. Slovalco podporuje prostredníctvom "Nadácie ZSNP a Slovalco" najmä oblasti športu, školstva, kultúry a zdravotníctva. Podpora športovej oblasti sa týka najmä mládežníckych tímov a jednotlivcov, v oblasti školstva a kultúry môžu subjekty získavať podporu prostredníctvom zverejňovaných grantov. Slovalco prispieva na konto nadácie Cenným zdrojom príjmu Nadácie sú okrem príspevkov jej zakladateľov aj percentá z daní fyzických osôb vrátane zamestnancov.

 

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie