Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne, a. s., sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Slovenské elektrárne majú ideálny výrobný mix-jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Až 90% elektriny je  vyrobených bez emisií CO2-najmä využitím jadra a vody.

Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu – Energia pre šport, Energia pre kultúru, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít, ktorými elektrárne podporujú rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR), podporujú nové iniciatívy  pre ďalšie rozvíjanie športových aktivít  verejnosti s cieľom pestovať zdravý životný štýl od útleho veku.

Aj preto sa v roku 2017 stali generálnym partnerom prestížneho športového podujatia - Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike.   

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie